Disain

Väravakonstruktsioonis puuduvad hõõrduvad kulumaterjalid (vedrud, rullikud, sulgurid, vastukaalud jne), mistõttu nende hoolduskulud vähenevad peaaegu nullini.

Operaator saab ise väravat kontrollida umbes kord 4 kuu jooksul, kuid kliendi soovil, eraldi lepingu raames, saavad meie spetsialistid teha tarnitud kaubale iga-aastase hoolduse ja ohutuskontrolli.

Garantii antakse nii Champion Door värava- ja vaheseinatoodetele kui ka paigaldusele.

Garantii kehtib 2 (kaks) aastat alates tarnekuupäevast. Eraldi hoolduslepingu sõlmimisel kehtib garantii 3 (kolm) aastat alates tarnekuupäevast, st garantii pikeneb 1 (ühe) aasta võrra. Esimene hoolduslepingus märgitud iga-aastane hooldus tehakse esimese garantiiaasta möödumisel, edaspidi 6-kuuliste intervallidega.

Garantiiandja parandab või asendab veaga kauba (sobivusel) mõistliku aja jooksul alates kuupäevast, mil ostja on sellise vea kohta teatise esitanud. Mõistliku remondiperioodi hindamisel tuleb arvesse võtta kauba omadusi, vea liiki, samuti ostja äritegevuse nõudeid.

Edasiste kahjude vältimiseks peab ostja garantiiandjat viivitamatult veast teavitama.

Garantiiandja vastutab toote/toodete nõuetekohase toimimise tagamise eest garantiiaja jooksul. Kui see nii ei ole, loetakse see toote veaks. Viga liigitatakse (kuid mitte ainult) tootmis- ja konstruktsioonivigadeks ning muudeks tõrgeteks ja puudusteks, mis mõjutavad toote kasutatavust garantiiajal. Garantii ei kata kahjustusi, mis on põhjustatud õnnetustest, välgulöögist, üleujutusest, tormist või muudest vääramatu jõu sündmustest, üldtunnustatud igapäevasest kulumisest, kasutus- või hooldusjuhiste eiramisest või muust väärast kasutamisest, ülekoormamisest või müüjapoolsest muudatuste tegemata jätmisest.

View other services

Production

Tootmine There are no in the door strucure! rubbing consumables (springs, rollers, latches, counterweights, etc.), so the costs of their maintenance are reduced almost to zero. The operator on his own will be able to inspect the gate approximately once every 4 months, but, at the request of the customer, within the framework of a separate contract, our specialists can perform annual maintenance and safety checks of the delivered Goods. Scope of warranty. The warranty is given for CHAMPIONGROUP OÜ manufactured door and partition products as well as the installation. Warranty validity. The warranty is valid for 2 (two) years

Design

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Jään Teie vastust ootama.

 

Teen Teie kirja põhjal esialgsed päringud ja seejärel võiksime juba kohtuda.

 

Ilja Ljah
Juhatuse Liige

ilja.ljah@champion-door.eu
+358 44045 8240

Hankige spetsialisti konsultatsioon